Oprichter CAV SEDOP

De Culturele Accordeonvereniging Sedop werd opgericht op 1 mei 1972 onder impuls van Jozef Drutti uit Willebroek (foto). Deze vermaarde accordeonvirtuoos was meteen ook de eerste dirigent van de club.  Als vereniging zijn wij heel fier dat onze voormalige dirigent en componist verschillende composities voor zowel solisten als bewerkingen voor accordeonensembles op zijn naam heeft staan.

De naam SEDOP is een samenvoeging van de beginletters van de namen van de oprichters en van het clublokaal (De ‘S’ komt van Schnabel, accordeonist, de ‘E’ komt van Exteens, de drummer, de ‘D’ komt van Drutti, de dirigent en de 'O' en 'P' komen van Okie Poka, de naam van de toenmalige sponsor van de vereniging).

De club telt momenteel vijftien muzikanten (14 accordeonisten en 1 slagwerker) die onder de deskundige leiding staan van onze dirigent August Vingerhoets. In 2017 heeft de club haar vijfenveertigjarig jubileum gevierd.

De muziek die SEDOP brengt, gaat van het populaire over naar het semi-klassieke tot het klassieke genre. Vooral in dit laatste ervaart men de moderne toets en de daarmee gepaard gaande ritmiek die zorgt dat het accordeon, wat de muziek en de mogelijkheden van het instrument betreft, bijzonder frivool tot ontplooiing kan komen.

SEDOP behaalde 2 jaar na elkaar een verdiende eerste prijs en is in het bezit van de "Gouden Wisselbeker" van de gemeente Overpelt.

Onze club is nog steeds op zoek naar gemotiveerde accordeonisten die een meerwaarde kunnen geven aan onze vereniging. Kom gerust eens langs op een maandagavond en leer onze accordeonvereniging wat beter kennen. Liefst een seintje vooraf (zie rubriek contact).