Functies binnen ons bestuur

Cyriel Aelbrecht (voorzitter - foto)

Lieve Livens (ondervoorzitter)

Linda Rammelaere (secretaris)

Agnes Geeraerts (penningmeester)