Functies binnen ons bestuur

Praet Maurits (voorzitter - foto)

Cyriel Aelbrecht (ondervoorzitter)

Linda Rammelaere (secretaris)

Geert De Schryver (penningmeester)

Agnes Geeraerts (coördinator)

Johan Drutti (raadslid)